trešdiena, 2015. gada 18. novembris

..šodien gribu pateikt PALDIES! visiem saviem skolotājiem,
gan tiem, kas bija ceļavējš, gan arī tiem, kas mala mani dzirnavās..
..nu vismaz dažiem konkrēti

Ievai Grotans par pozitīvismu
Zeltītei un Antonam Kondratiem par neatlaidību un precizitāti
Inārai Martinai par mīļumu
Jurim Martinam par draudzību un šofiermāku
Mirdzai un Miķelim Pižikiem par prieku un zinātkāri
Dzidrai Sarkanei par sirsnību
Valentīnai Grizānei par akurātumu
Izoldei Sproģei par kolektīvismu un mugurkaulu
Irēnai Bitlerei par atbildību
Vitālijam Karkunovam par konstruktīvismu
Georgam Barkānam par pietāti
Marutai Grasmanei par profesionālismu
Imantam Žūriņam par piederību
Ivaram Ojeram par uzdrīkstēšanos
Baibai Miesniecei par pareizu aprēķinu
Austrai Avotiņai par pasaulīgumu
Vaivai Zirdziņai par metodiku
Viktoram Ozoliņam par izpratni
Ivaram Zariņam par vadību un savaldību
Antrai Zariņai par sievišķību
Elitai Līdumniecei par 'angļu asaku'
Marutai Ābelei par lietvedību
Inārai Kalniņai par jaunradi
Dzintrai Dombrovskai par plānošanu
Dacei Pamatai par vispusību
Jānim Pāvulēnam par kopsakarību
Andrim Krastiņam par virtualitāti
Putnu Jānim Brikmanim par vērību

un Tev par klātbūtni

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru